Abonnementen en Algemene voorwaarden

ABONNEMENTEN SPORT SLIM

18+

1x per week 31,95

onbeperkt 41,95

tot 18 en studenten

1x per week 28,75

onbeperkt 37,75

 

65+ers krijgen bij ons korting op alle abonnementen.

Vraag aan de balie naar de voorwaarden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORT SLIM

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij K.V.K. onder nummer 02084759

1. Contributie

De contributie dient per maand te worden voldaan. Alle contributiegelden zullen d.m.v. incasso door Sport Slim worden geïncasseerd. In geval van terugboeking wordt automatisch €5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Sport Slim behoudt zich het recht voor om de contributie tussentijds te verhogen. Contributieverhoging levert geen grond op om het lidmaatschap anders of vroegtijdig te beëindigen bedoeld in art.3.

2. Machtiging

Door ondergetekende van dit deelnemers/ inschrijfformulier is Sport Slim gemachtigd om tot wederopzegging de contributie te incasseren van bovengenoemde rekeningnummer.

3. Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk met een opzegtermijn van 1 kalendermaand en is alleen geldig indien deze schriftelijk bij ons wordt ingeleverd.

4. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor een lidmaatschap bedraagt €25.

5. Incassokosten

Indien de contributie niet wordt voldaan komen alle kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €75,00, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd.

Deze kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen is van een advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is.

6. Aansprakelijkheid

Sport Slim is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect, resp. van of aan goederen van cliënten. het sporten geschiedt op eigen risico. Sport Slim stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures.

7. Groepslessen

Alle Groepslessen zijn live lessen en worden gegeven door een instructeur. Mocht er door ziekte, overlijden, extreme weersomstandigheden, blessures, overmacht, brand, diefstal of andere defecten aan elektrische apparatuur zijn, dan gaat de les niet door.

8. Prijswijzigingen

Sport Slim behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen via de website worden gecommuniceerd

9. Feestdagen en vakantiedagen

Sport Slim is gesloten op officiële feestdagen. Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. De contributie is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantiedagen en weken al vanaf gehaald. Hier vallen onder alle nationale feestdagen, jaarlijks 2 weken (zomer)vakantie Tijdens schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn. Dit wordt altijd ruim op tijd vermeld op de website en in de sportschool zelf.

10. Wijzigingen 

Sport Slim behoudt zich de vrijheid voor, de Algemene voorwaarden en de lestijden te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

11. Privacy

Sport Slim behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.