Abonnementen

Gezinsabonnement 79,00 euro per maand( onbeperkt sporten, inclusief groepslessen)

1x per week  sporten

25,00 euro per maand

Onbeperkt sporten

35,00 euro per maand

T/m 16 jaar 

25,00 onbeperkt

 

Wij hanteren geen inschrijfgeld

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORT SLIM

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij K.V.K. onder nummer 02084759

1. Contributie

De contributie dient per maand,half jaar of jaar te worden voldaan. Alle contributiegelden zullen d.m.v. incasso/pin door Sport Slim worden geïncasseerd. Sport Slim behoudt zich het recht voor om de contributie tussentijds te wijzigen.

2. Machtiging

Door ondergetekende van dit deelnemers/ inschrijfformulier is Sport Slim gemachtigd om tot wederopzegging de contributie te incasseren van bovengenoemde rekeningnummer.

3. Beëindigen lidmaatschap

Indien het lidmaatschap wordt beëindigd is het opzegtermijn 1 kalendermaand en kan schriftelijk of via email worden aangegeven.

4. Inschrijfgeld

Wij hanteren geen inschrijfgeld

5. Incassokosten

Indien de contributie niet wordt voldaan komen alle kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €75,00, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd.

6. Aansprakelijkheid

Sport Slim is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect, resp. van of aan goederen van cliënten. het sporten geschiedt op eigen risico. Sport Slim stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures.

7. Groepslessen

Alle Groepslessen zijn live lessen en worden gegeven door een instructeur. Mocht er door overmacht zoals ziekte, extreme weersomstandigheden, blessure of defecten aan elektrische apparatuur zijn, dan gaat de les niet door.

8. Prijswijzigingen

Sport Slim behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen via de website worden gecommuniceerd

9. Feestdagen en vakantiedagen

Sport Slim is gesloten op officiële feestdagen. Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. De contributie is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantiedagen en weken al vanaf gehaald. Hier vallen onder alle nationale feestdagen, jaarlijks 2 weken (zomer)vakantie Tijdens schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn. Dit wordt altijd ruim op tijd vermeld op de website en in de sportschool zelf.

10. Wijzigingen 

Sport Slim behoudt zich de vrijheid voor, de Algemene voorwaarden en de lestijden te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

11. Privacy

Sport Slim behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.